Expositie hoofdkantoor Rijkswaterstaat Oost-Nederland Arnhem

(januari - maart 2018)


Rondom het Project ‘Ruimte voor de Rivier’ is een unieke samenwerking ontstaan tussen het Waterschap Drents Overijsselse Delta en beeldend kunstenaar Wilma Wilbrink. Eind 2016 is het project afgerond. Ter gelegenheid hiervan maakte dit kunstwerk in 2017, geïnspireerd door ‘Ruimte voor de Rivier’, als installatie een rondgang langs 5 Zwolse gebouwen. De kunstenaar installeerde het kunstwerk, afhankelijk van de locatie, tot de hoogte waarop het water zou komen bij een extreme overstroming. (Op sommige plekken 4 meter hoog). De hoogte (overstroming) is te zien op de website en met de app overstroomik.nl van Rijkswaterstaat. Iedere locatie krijgt dus een uniek werk. De klei die de kunstenaar gebruikte is afkomstig uit de nieuwe dijk van het Ruimte voor de Rivierproject bij Spoolde/Zwolle.     

Begin 2018 (januari-maart) is het kunstwerk geïnstalleerd in de hal van het hoofdkantoor Rijkswaterstaat Oost-Nederland in Arnhem. Het project ‘Ruimte voor de Rivier’ en het werk van Rijkswaterstaat hebben een directe verbinding met het tentoongestelde werk. Dit kunstwerk verbeeldt de kracht van het water en de kwetsbaarheid van het land. De app www.overstroomik.nl is gemaakt door Rijkswaterstaat. De app is intensief gebruikt bij de totstandkoming van het kunstwerk. Er is gekozen om het werk hier tot een hoogte van 3,5 meter te installeren (overstromingshoogte op de plek van het Gelredome in Arnhem). Het kunstwerk werd in Arnhem voor de laatste keer tentoongesteld en is in 2017-2018 door vele duizenden bezoekers gezien.